Home Biznes Ireneusz Zyska na EKG: chcemy budować gospodarkę wodorową z jak największym udziałem polskich podmiotów

Ireneusz Zyska na EKG: chcemy budować gospodarkę wodorową z jak największym udziałem polskich podmiotów

by Wiadomości Kraków
0 comment

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w dniach 25-27 kwietnia w Katowicach, wiceminister Zyska podkreślał, że należy jak najszybciej realizować założenia związane z tworzeniem sektora gospodarki wodorowej. Zapowiedział też intensywne prace nad tzw. „konstytucją wodorową”, w ramach której zostanie znowelizowane prawo energetyczne oraz będą wprowadzone przepisy regulujące promowanie pozyskiwania wodoru z niskoemisyjnych źródeł. Trwają też prace legislacyjne i inwestycyjne w zakresie podziemnego magazynowania wodoru.

Zyska podkreślał, że porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce m.in. zabezpiecza krajowy rynek przed podmiotami, które dysponują dojrzałymi technologiami oraz kapitałem i które mogłyby skomercjalizować tę gałąź gospodarki. Założeniem porozumienia była też chęć wspierania całych ekosystemów gospodarczych, a nie pojedynczych podmiotów.

„Chcieliśmy stymulować budowę polskiego sektora innowacyjnej gospodarki, jaką jest gospodarka wodorowa z jak największym udziałem polskich podmiotów gospodarczych, uczelni, instytutów badawczo-rozwojowych, firm z sektora finansowego, otoczenia biznesu” – podkreślał Zyska.

Wiceminister podkreślił, że zeroemisyjny wodór będzie można w przyszłości produkować także przy użyciu energii wytwarzanej w elektrowniach jądrowych oraz z wykorzystaniem innych technologii niż odnawialne źródła energii.

Anna Kornecka, dyrektor instytutu Stowarzyszenie Program Czysta Polska podkreślała, że przyszłość gospodarki należy do wodoru wytwarzanego z OZE.

„Dziś wodór dla gospodarki staje się tym, czym był węgiel dla wczesnoindustrialnych gospodarek XIX wieku” – powiedziała.

Adam Ogrodnik, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego, mówił o konieczności certyfikacji instalacji technologii wodorowych zarówno pod względem śladu węglowego, jak i źródeł pochodzenia wody. Jego zadaniem certyfikacja gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, ale również wpływa na pozyskiwanie źródeł finansowania projektów. O spójności procesów certyfikacyjnych mówił też prezes spółki Hynfra Tomoho Umeda, który podkreślał konieczność dekarbonizacji gospodarki w celu zachowania konkurencyjności.

Założenia Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, z perspektywą do roku 2040, przybliżyła prorektor ds. akredytacji i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Bogusława Drelich-Skulska. Podkreślała, że celami strategicznymi są m.in. dekarbonizacja gospodarki, czy zastosowanie wodoru w podstawowych gałęziach przemysłu. Zaznaczyła, że gospodarka wodorowa to nie tylko badania techniczne, ale również analiza opłacalności.

„Dążenie do tego, by być liderem w produkcji zielonego wodoru, nie oznacza perspektywy kilku lat, a dekad” – podkreślała Drelich-Skulska.

Obecnie w ramach budowania gospodarki wodorowej zostały utworzone tzw. doliny wodorowe, których idea zakłada, że w jednym miejscu będą znajdować się podmioty zajmujące się produkcją, dystrybutorzy oraz końcowi odbiorcy.

Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN Orlen S.A. Grzegorz Jóźwiak poinformował o planowanych inwestycjach dotyczących budowy sieci stacji tankowania pojazdów wodorowych w Polsce i Europie. Powiedział też o planowanym w najbliższym czasie otwarciu takiej stacji w Krakowie, gdzie będą testowane łańcuchy dostaw, bezpieczeństwo oraz infrastruktura.

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce zostało podpisane 14 października 2021 r. Zawarło je138 podmiotów z sektora biznesu, nauki i finansów, których działalność będzie wspierać rozwój gospodarki wodorowej w Polsce.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ