Home Technologie Wodór: Przyszłość technologii zrównoważonego rozwoju w Krynicy Forum

Wodór: Przyszłość technologii zrównoważonego rozwoju w Krynicy Forum

by Wiadomości Kraków
0 comment

Wodór jest pierwiastkiem, który może zapewnić elastyczność, dostosowując się do zmieniających się warunków ekonomicznych i regulatorów. Zmiany w źródłach energii dokonywane są z różnych powodów, w tym wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych i restrykcyjnych regulacji prawnych w wielu krajach. Wodór może stać się częścią globalnego mixu energetycznego, zapewniając elastyczność w zmieniających się warunkach gospodarczych.

Podczas debaty na Krynica Forum 2023 eksperci, naukowcy oraz reprezentanci samorządów zastanawiali się nad przyszłością technologii wodorowych, programów, których celem jest ochrona środowiska oraz wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem energetycznym.

Jerzy Kopeć, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zaznaczył, że od półtora roku do pozyskiwania partnerów i środków pomaga Inicjatywa Awangarda. Jest to współpraca wśród regionów państw Unii Europejskiej, która pozwala firmom technologicznym znaleźć miejsce na rynku międzynarodowym, wypracować partnerów biznesowych oraz poznać najnowsze trendy w przemyśle i innowacjach.

„Wodór jest postrzegany jako jedna z możliwości osiągnięcia tego celu” – powiedział dyrektor Kopeć, który był moderatorem dyskusji „Wodór – paliwo alternatywne? Przyszłość technologii wodorowych”.

„Patrząc na nasze potencjały, nazywane inteligentnymi specjalizacjami, to wodór, a właściwie zrównoważona energia, stanowi swoisty zwornik dla innych specjalizacji i branż. Wokół zrównoważonej energii, uwzględniającej również gospodarkę obiegu zamkniętego, budujemy nasze główne aktywności i plany rozwoju. A wewnątrz Inicjatywy możemy w międzynarodowym środowisku konfrontować nasze pomysły i dotychczasowe wyobrażenia z tym, nad czym obecnie pracuje się w krajach Europy Zachodniej” – mówił wicemarszałek Gawron.

Według wicemarszałka Gawrona, w Małopolsce realizowanych jest wiele inicjatyw służących wykorzystaniu technologii wodorowych, przyczyniając się do tworzenia zrównoważonego środowiska.

Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego, wyraził nadzieję, że region korzysta z nowoczesnych technologii wodorowych, aby rozwiązywać wyzwania współczesnego środowiska.

Jego zdaniem, utworzona Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych jest odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoi Małopolska, pozwalając na wykorzystanie potencjału kluczowych aktorów w regionie.

Wicemarszałek Józef Gawron zauważył, że województwo małopolskie angażuje się w poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, w tym technologii wodorowych.

Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych, zrzeszająca przedstawicieli małopolskich uczelni, biznesu i administracji publicznej, działa jako ciało opiniodawczo-projektowe, mające na celu zrównoważenie środowiska.

Według wicemarszałka, Małopolska jest liderem w dziedzinie wykorzystania technologii wodorowych w regionie, a jej inicjatywy pomagają w zaspokajaniu potrzeb współczesnego środowiska.

Józef Gawron zauważył również, że Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych będzie działać jako platforma współpracy dla ważnych aktorów w regionie, co zapewni wsparcie technologiczne dla rozwoju małopolskiego.

„Wspólnie tworzymy zręby polityki wodorowej i wytyczamy jej najważniejsze kierunki, podejmując decyzje oparte o realne potrzeby wszystkich interesariuszy zaangażowanych w ten proces” – zaznaczył wicemarszałek.

W ostatnich latach technologia związana z wodorem jako paliwem znacznie się rozwinęła. Miasta takie jak Kraków korzystają z tego paliwa w swoich autobusach, a prace nad napędem wodorowym do lokomotyw mają na celu umożliwienie podróżowania po torach kolejowych, którym brakuje trakcji elektrycznej.

Dr inż. Andrzej Czulak, mając na względzie swoje stanowisko prezesa Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru, zwrócił uwagę, że technologie wodorowe są niezbędne do realizacji zamierzeń zrównoważonego rozwoju.

„Polska jest trzeci producentem wodoru w Europie, a Małopolska jest jednym z pierwszych regionów w Polsce, gdzie wytwarza się wodór” – powiedział prezes Czulak. Dodał, że obecnie największym wyzwaniem technologicznym jest proces transportu i przechowywania tego paliwa.

Henryk Kubicze, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju Grupy Azoty S.A., wyjaśnił, że celem dekarbonizacji i zmiany sposobu wykorzystywania gazu ziemnego jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych.

Kubaicz dodał, że Grupa Azoty S.A. już przystąpiła do wdrażania działań związanych z odejściem od wykorzystywania gazu ziemnego.

Kubaicz podkreślił, że Grupa Azoty S.A. rozpoczęła już proces wycofywania się z wykorzystywania gazu ziemnego, aby osiągnąć cele dekarbonizacji.

„Dzisiaj mamy wyścig o duże pieniądze na rozwój technologii, projekty, tak, byśmy byli atrakcyjni i innowacyjni, by wzmocniły nas środki europejskie” – zaznaczył dyrektor Kubicze.

Prof. Magdalena Dudek z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie wyjaśniła, że wodór jest przyszłościowym nośnikiem energii ze względu na różne metody jego pozyskiwania. Ma on szerokie zastosowanie, od transportu po magazynowanie energii elektrycznej w przypadku sezonowych nadwyżek.

Prof. Magdalena Dudek z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie wskazała, że wodór jest odpowiednim nośnikiem energii, ponieważ istnieje wiele sposobów jego pozyskiwania. Ma on zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w transporcie oraz w celu magazynowania elektryczności, kiedy występują sezonowe nadwyżki.

„Jak pokazało wiele badań, można łatwo kontrolować bezpieczeństwo jego użytkowania, zachowując pewne normy i standardy” – zaznaczyła prof. Dudek.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ