Home Społeczeństwo i polityka Innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast: Przemówienie Ministra Grzegorza Pudy na Forum Green Smart City

Innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast: Przemówienie Ministra Grzegorza Pudy na Forum Green Smart City

by Wiadomości Kraków
0 comment

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło „Zieloną Transformację: Energia – Środowisko– Człowiek” jako temat VII edycji Forum Green Smart City. Podczas konferencji eksperci z całego świata zastanowią się jak zmienić geopolitykę, transformację energetyczną i efektywność usług komunalnych, aby dostosować je do rosnących potrzeb miast. Uczestnicy także podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie wpływu biologicznie czynnych powierzchni na obszary miejskie i funkcjonalne.

Podczas otwarcia konferencji minister Grzegorz Puda wyjaśnił, że miasta inteligentne – smart city – w centrum swoich działań stawiają potrzeby i jakość życia mieszkańców, które wykorzystując technologię są w stanie spełniać jeszcze lepiej.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podkreślił, że tematyka zrównoważonej transformacji i cyfryzacji naszych miast jest szczególnie istotna w ramach Krajowej Polityki Miejskiej 2030, która została przyjęta przez Radę Ministrów w czerwcu 2020 roku.

Zazielenianie miast to jeden z ważnych elementów Krajowej Polityki Miejskiej, który ma na celu zniwelowanie skutków zmian klimatu w miejscach zamieszkania. Zieleń niesie również korzyści związane z poprawą jakości życia mieszkańców, wzrostem bezpieczeństwa i komfortu życia. Grzegorz Puda podkreślił, że celem tego dokumentu jest zapewnienie skutecznego rozwoju ośrodków miejskich w Polsce w najbliższych latach.

Minister podkreślił, że fundusze unijne na lata 2021-2027 stanowią ogromną szansę dla polskich samorządów i ich zrównoważonego rozwoju.

Zaproponowane środki finansowe w wysokości ponad 10,6 mld złotych zostaną podzielone pomiędzy programy krajowe i regionalne, z czego największy udział stanowią te regionalne – stanowiące aż trzy czwarte wsparcia.

Grzegorz Puda zauważył, że budżet UE zapewnia narodowy program FEnIKS, który oferuje wsparcie finansowe w wysokości blisko 2 miliardów złotych na projekty mające na celu ochronę środowiska i przystosowanie miast do zmian klimatycznych.

Program FEnIKS pomoże w realizacji innowacyjnych projektów, które poświęcone są transformacji energetycznej, zarządzaniu wodami opadowymi, budowie platform cyfrowych służących do zarządzania informacją pasażerską i sprzedaży biletów. Poza tym, program przewiduje finansowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i wykorzystanie inteligentnych technologii.

Programy Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) oferują finansowe wsparcie dla rozwoju miast. Dzięki FENG możliwe jest dofinansowanie inicjatyw zielonych w przedsiębiorstwach, natomiast FERC zapewnia fundusze na rozwój usług cyfrowych w dziedzinie e-administracji, e-zdrowia czy cyberbezpieczeństwa.

Konferencja była okazją, aby podsumować inicjatywy MFiPR, stworzone w celu wsparcia inteligentnych miast. Są to m.in. projekty „Human Smart Cities”, w których dofinansowano 24 projekty za kwotę ok. 35 mln zł; 29 kompleksowych projektów realizowanych w ramach programu „Rozwój lokalny” z dofinansowaniem Funduszy Norweskich i EOG o wartości blisko 120 mln euro, które pomagają wdrażać innowacyjne rozwiązania; a także „Partnerska Inicjatywa Miast”, w ramach której 60 miast dołączyło do sieci współpracy.

Realizacja zielonych inwestycji w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, które zapewnią lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych, zmniejszą zanieczyszczenie powietrza, zwiększą udział odnawialnych źródeł energii, poprawią jakość życia mieszkańców i zapewnią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe; oraz

Wzmocnienie zdolności miast do przystosowania się do zmian klimatu poprzez kompleksowe podejście do tematu, w tym poprzez upowszechnienie nowych rozwiązań i technologii, które będą wspierać proekologiczne działania, poprawiać absorpcję i retencję wody, wzmacniać systemy monitorowania środowiska i przyczyniać się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt Zielona Transformacja Miast i ich Obszarów Funkcjonalnych przewiduje działania mające na celu zwiększenie zdolności miast do przystosowania się do zmian klimatu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Poprzez wdrożenie zielonych inwestycji w regionach, wzmocnimy systemy monitorowania środowiska, zwiększymy udział odnawialnych źródeł energii i poprawimy jakość życia mieszkańców. Dodatkowo, będziemy wspierać proekologiczne działania, upowszechniać nowe rozwiązania i technologie, a także wzmacniać systemy absorpcji i retencji wody, co ograniczy emisję gazów cieplarnianych.

Inwestycje w zieloną transformację na obszarach miejskich są niezbędne, aby w pełni wykorzystać potencjał ochrony środowiska. Ramowe warunki dla tych inwestycji powinny uwzględniać efekty środowiskowe w zarządzaniu i planowaniu oraz zwiększać świadomość ekologiczną w społeczeństwie.

Aby zapewnić miastom długoterminową zmianę na lepsze, Instrument Zielonej Transformacji Miast zapewnia fundusze na inwestycje w zieloną infrastrukturę, w tym w ochronę przyrody, efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczenie emisji szkodliwych substancji i poprawę jakości powietrza.

Forum Green Smart City oferuje wyjątkową platformę wymiany pomysłów, doświadczeń i innowacji, tworząc potencjał współpracy między władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami i mieszkańcami Małopolski, aby wspólnie zbudować zieloną przyszłość dla Smart City i Smart Village.

W dniach 20-21 kwietnia Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie zaprasza na Forum Green Smart City, które zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego oraz InnoTechKrak po raz siódmy.

Minister Grzegorz Puda uczestniczył w Forum Green Smart City, podczas którego omawiano m.in. nowoczesne technologie zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są wiernie przyjmowane w formie, w jakiej są dostarczane przez nadawcę. Każdy nadawca odpowiada za treść swojej wiadomości, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ