Home Biznes IMPERIO ASI SA (22/2022) Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

IMPERIO ASI SA (22/2022) Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24.10.2022 r. nabył za pośrednictwem domu maklerskiego od osoby fizycznej 143.000 sztuk akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1 za cenę 521.950 zł za wszystkie nabywane akcje.

Nabyte w dniu dzisiejszym przez Emitenta akcje stanowią łącznie z tymi już posiadanymi przez Emitenta 9,14% udziału w kapitale zakładowym spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, co daje łącznie w związku z uprzywilejowaniem akcji 12,53% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie jest spółką notowaną w na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Kapitałowa Unima 2000 dostarcza know-how, technologie i usługi dla biznesu. Integruje i wdraża zaawansowane systemy ICT, opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

Nabycie przez Emitenta wskazanych akcji spółki a tym samym zwiększenie stanu posiadania może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ