Najnowsze

DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku ZUE SA (51/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego. MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury. BUDIMEX SA (58/2022) Budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 12 maja 2022 r. wpłynęła do Spółki informacja o unieważnieniu przez PKP PLK S.A. (Zamawiający) postępowania przetargowego na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na p. odg. Knapówka w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

Spółka informowała o złożeniu oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w raporcie bieżącym nr 14/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z otrzymaną informacją Zamawiający wskazał, iż podstawę unieważnienia stanowi nieprawidłowo dokonana przez Zamawiającego czynność badania i oceny ofert. Rzutowała ona na prawidłowość przeprowadzenia aukcji. Jednocześnie Zamawiający poinformował, że powtórnie dokona czynności badania i oceny ofert, zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej oraz przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ