Najnowsze

STARHEDGE SA (21/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku ZUE SA (51/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego. MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 maja 2022r., które odbędzie się o godzinie 10:00, w Hotelu Andel’s w Krakowie, przy ul. Pawiej 3, 31-154 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik do Uchwały nr 21 projekt uchwały w sprawie zmian Statutu

Załącznik do Uchwały nr 21 dotychczas obowiązujące brzmienie Statutu

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021

Regulamin udziału w WZA Shoper S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ