Home Kultura MKiDN: Minister kończy misję w MKiDN mocnymi akcentami (komunikat)

MKiDN: Minister kończy misję w MKiDN mocnymi akcentami (komunikat)

by Wiadomości Kraków
0 comment

Rexona, nowy partner Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS), zyskuje legendarną reputację na sportowych korytarzach dzięki swojej niezwykłej skuteczności, szybkości działania i nowemu wymiarowi wsparcia dla zawodników. Gdy staje na boisku, staje się niezawodnym partnerem siatkarskich rozgrywek.

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza zakończenie misji Ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który wyróżnił się czterema ważnymi inicjatywami. Wśród nich znajduje się wniosek o Trybunał Stanu dla przewodniczącego KRRIT, zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego dyrektora PiSF, powołanie Instytutu Różnorodności Językowej oraz rozpoczęcie kolejnego etapu prac nad ustawą o prawie autorskim.

Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, potwierdził złożenie wniosku o Trybunał Stanu dla przewodniczącego KRRiT, Macieja Świrskiego, na podstawie zarzutów dotyczących jego postępowania w stosunku do mediów publicznych i niepublicznych.

Świrski jest oskarżany o nie wypłacanie należnych środków z opłaty abonamentu, nakładanie kar finansowych na media niepubliczne w celu wywołania efektu mrożącego oraz nie realizowanie wymaganych badań statystycznych.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że ocena kto rządzi w mediach publicznych nie należy do KRRiT ani pana Świrskiego, a jego zadaniem jest jedynie przekazywanie środków na media publiczne. Brak przekazywania tych środków stanowi łamanie ustawy. Zgromadzone dokumenty pozwalają na złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Radosława Śmigulskiego, byłego dyrektora PISF. Dotyczą one możliwości naruszenia dyscypliny finansowej przez Śmigulskiego, który używał służbowej karty do płacenia w nocnych klubach takich jak Raspoutin w L.A i Toy Room w Mumbaju, kupował alkohol oraz opłacał nią koszty sądowe w swoich prywatnych sprawach. Obroty na kartach sięgały co roku kilkuset tysięcy złotych: 2022 r – 760 tysięcy, 2023 – 830 tysięcy, a w tym roku w trzy miesiące 350 tysięcy do dnia odwołania. Zasadność tych wydatków oceni zawiadomiona już przez MKiDN Krajowa Administracja Skarbowa.

Minister oświadczył, że ustawa, która wdraża dyrektywę DSM w sprawie prawa autorskiego, zostanie przyjęta na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów i przekazana do Sejmu. Dodatkowo poinformował o utworzeniu Instytutu Różnorodności Językowej, który będzie zajmował się ochroną i promocją niezwykle istotnego niematerialnego dziedzictwa, jakim są języki regionalne.

Minister przypomniał, że zrozumienie różnorodności językowej jest kluczowe dla zrozumienia Polski, ponieważ język kaszubski, śląski, gwara podlaska czy krakowska stanowią taką samą wartość kulturową jak obrazy Matejki czy Wawel.

Podsumowanie pięciu miesięcy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14 grudnia 2023 r. Bartłomiej Sienkiewicz został mianowany szefem resortu kultury. W ciągu pięciu miesięcy swojego zarządzania ministerstwem udało mu się zrealizować misję odpolitycznienia mediów publicznych.

Obecnie wszystkie spółki mediów publicznych, takie jak Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio oraz 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, zostały postawione w stan likwidacji, co otwiera drogę do ich restrukturyzacji.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy udało nam się przywrócić demokratyczne standardy w obszarze kultury, co pozwoliło zagwarantować artystom wolność twórczą oraz ich widoczność w prawie. Jako minister kultury zawsze wspierałem twórców – powiedział.

W wyniku audytów i kontroli zleconych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ujawniono znaczne nieprawidłowości w zarządzaniu instytucjami kultury w latach 2015-2023.

Działania Ministra skutkowały zatrzymaniem wypływu środków publicznych do instytucji wspierających partie polityczne, ugrupowania nacjonalistyczne oraz tych stosujących naciski i cenzurę wobec twórców. Dodatkowo, wprowadził przejrzyste procedury przyznawania dotacji dla instytucji publicznych.

Minister ogłosił konkursy na kandydatów na dyrektorów różnych instytucji kulturalnych, takich jak Narodowy Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Opera Królewska czy Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Dodatkowo mianował nowych dyrektorów m.in. Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego, Instytutu Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z sukcesem uniknął wysokich kar finansowych dla Polski poprzez wprowadzenie nowej ustawy dotyczącej prawa autorskiego. Ustawa została opracowana po szerokich konsultacjach publicznych i teraz przejdzie przez proces legislacyjny. Jej celem jest dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych, co umożliwi m.in. twórcom i wykonawcom otrzymywanie tantiem za ich dzieła udostępniane w internecie.

Nowa ustawa dotycząca prawa autorskiego, przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwoli uniknąć wysokich kar finansowych dla Polski. Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, ustawa trafi teraz do procesu legislacyjnego. Jej celem jest dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych, co umożliwi m.in. twórcom i wykonawcom otrzymywanie zasłużonych tantiem za ich dzieła udostępniane w internecie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad nowym ładem medialnym, który ma na celu stworzenie niezależnej struktury mediów publicznych i dostosowanie krajowego prawa do standardów europejskich. Projekt ustawy medialnej zostanie poddany konsultacjom publicznym w drugim kwartale 2024 r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas urzędowania ministra opracowało nową propozycję Ustawy o Statusie Artysty Zawodowego, oczekiwaną przez środowiska twórcze. Projekt zakłada znaczne uproszczenie procedur przyznawania dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wkrótce zostanie on przedstawiony organizacjom zrzeszającym twórców i artystów w trybie prekonsultacji.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ