Najnowsze

DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku ZUE SA (51/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego. MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury. BUDIMEX SA (58/2022) Budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 r. powziął informację o złożeniu przez Konsorcjum w składzie: Spółka oraz Drum Asfalt S.R.L z siedzibą w Oradea (Rumunia) najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na rynku rumuńskim dotyczącym zamówienia pn.: „Projekty typu „Quick Wins” – Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 300 – 6 Lot ( 24,3 km)”.

Udział Spółki w Konsorcjum wynosi ok. 50%.

Zamawiający: państwowa spółka kolejowa w Rumunii działająca pod nazwą „C.F.R.” S.A. – Oddział Regionalny C.F. Cluj.

Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie po przeliczeniu na polską walutę stanowi równowartość ok. 88 mln zł. Ze względu na ograniczenia prawne wynikające z procedur przetargowych obowiązujących na rynku rumuńskim informacja nt. wartości złożonej oferty na obecnym etapie postępowania przetargowego objęta została ograniczeniem w zakresie ujawnienia w przestrzeni publicznej.

Kryteria oceny ofert:

1)cena – 75%,

2)park maszynowy – 8%,

3)okres realizacji – 12%,

4)okres gwarancji – 5%.

Termin realizacji zadania: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ